FORTROLIGHEDSPOLITIK

 1. Webstedet Huntingpol | Jagtkontoret tilgængeligt på huntingpol.eu, i det følgende benævnt “hjemmesiden”, drevet af HUNTINGPOL Katarzyna Szymańska, ul. Wierzbowa 5/5, 61-853 Poznań, fungerer i henhold til art. 13 sek. 1-2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af enkeltpersoner i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95 / 46 / EF (generel forordning om databeskyttelse) (Journal of Laws UE L 119, s. 1) – i det følgende benævnt GDPR.
 2.  Administratoren af personlige data indsamlet via hjemmesiden er virksomheden HUNTINGPOL Katarzyna Szymańska, indgået i det centrale register og oplysninger om økonomisk aktivitet (CEIDG) under nr. 4811/2020, NIP 7542617893, REGON 301482440, e-mail: huntingpol@op.pl, tlf. +48 792 181 514, i det følgende benævnt “administratoren” og samtidig tjenesteleverandøren.
 3. Administratoren lægger stor vægt på beskyttelsen af privatlivets fred og fortrolighed af personlige data, der er indtastet af internetbrugere (i det følgende benævnt brugere) i elektroniske formularer på webstedet, der gøres tilgængelige på huntingpol.eu domænet.
 4. I forbindelse med indtrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr 2016/679 af den 27.04.2016 om bestemmelser til beskyttelse af personoplysninger (RODO/databeskyttelsesforordningen) har Du følgende rettigheder med hensyn til dataene, der blev oversendt til os og også til deres behandling
  1. Man må trække sin tilladelse til behandlingen af personoplysninger tilbage til enhver tid.
  2. Man har ret til at krave en tilgang til sine data, deres berigtigelse, slettelse, indskrænkning. Man har også ret til at overføre sine data, at gøre indsigelse mod databehandlingen, at anlægge søgsmål til tilsynsmyndighed, i Polen er det Præsidenten for Databehandlingskontoret.
  3. Alle ansøgninger om databehandlingen og om dine rettigheder kan du sende til vores e-mail: huntingpol@op.pl. Dine ansøgninger vil blive behandlet uden unødig forsinkelse, senest en måden efter modtagelsen.
  4. HUNTINGPOL træffer tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod en uretmæssig adgang til eller anvendelse af dem. Vores kontor sørger også for beskyttelse mod en uforsætlig ødelæggelse eller et utilladt tab af dine personoplysninger. HUNTINGPOL behandler dine personoplysninger kun til fastlagte, entydige og retmæssige formål, der er forbundet med jagtorganisering. HUNTINGPOL oversender dine personoplysninger kun til arrangører eller tilsynsbelagte enheder, der er ansvarlige for din jagt (dvs. politi, forstforvaltning, forstvæsen, Det Polske Jagtselskab). Vores kontor vil ikke behandle dine personoplysninger på en måde, der ikke er forenelig med disse formål.

COOKIES

 1. Hjemmesiden bruger “cookies”. Hvis brugeren ikke ændrer browserindstillingerne, accepterer han brugen af ​​dem.
 2. Installationen af ​​”cookies” er nødvendig for korrekt levering af tjenester på hjemmesiden. “Cookies” -filerne indeholder de oplysninger, der er nødvendige for, at webstedet fungerer korrekt, især dem, der kræver godkendelse.
 3. Hjemmesiden bruger tre typer “cookies”: “session”, “permanent” og “analytisk”.
 4. “Session” -cookies er midlertidige filer, der gemmes på brugerens slutenhed, indtil de logger ud (forlader hjemmesiden).
 5. “Vedvarende” cookies gemmes i brugerens slutenhed i det tidsrum, der er angivet i parametrene for “cookies”, eller indtil de slettes af brugeren.
 6. “Analytiske” cookies muliggør bedre forståelse af brugerens interaktion med hensyn til indholdet på hjemmesiden og bedre organisering af dets layout. “Analytiske” “cookies” indsamler oplysninger om, hvordan brugeren bruger webstedet, typen af ​​side, hvorfra brugeren blev omdirigeret, og antallet af besøg og varigheden af ​​brugerens besøg på webstedet. Disse oplysninger registrerer ikke specifikke personlige data for brugeren, men bruges til at udarbejde statistikker om brugen af ​​hjemmesiden.
 7. Brugeren har ret til at beslutte adgangen til “cookies” til sin computer ved at vælge dem i vinduet i sin browser. Detaljerede oplysninger om mulighederne og metoderne til håndtering af cookies er tilgængelige i softwareindstillingerne (webbrowseren).