Vapen och ammunition

Du kan hämta jaktvapen och ammunition till Polen om du har ett europeiskt vapenpass (European Firearm Passport) och om vapnet är tillütet i passet. Har du inte ett südant pass sü für du ansÜka om tillstünd direkt pü den polska ambassaden eller konsulatet.

FĂśljande dokument ska bifogas till din ansĂśkan:

1. Voucher utfärdad av Huntingpol

2. Ett pass med minimum 6 mĂĽnaders giltighet

3. En ifylld ansĂśkan

Vår voucher är en bekräftelse på att du ska jaga i Polen – med namnet på jaktmarken och tidsperioden.

Jaktrapport

Rapport skrivs efter jakten. Baserat pü rapporten für du ta dina trofÊer med dig. Rapporten är alltsü grundvalen fÜr slutavräkningen.

Polsk lag

Du är skyldig att respektera bestämmelser i den polska jaktlagen samt jaktbestämmelser och fredningstid fÜr vilt. Brott mot dessa regler angüende fredningstiden ska leda till straffavgifter som betalas enligt de avgifter som bestäms av Ministeriet. Skjutning under fredningstiden kan leda till straffansvar och skatteskyldighet enligt myndigheternas beslut.